Jaroslaw Fijalkowski - Charleroi (Couillet): 50.380292, 4.473214